Facebook

ITÄMEREN ASIALLA

Itämeren rehevöityminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen on huolestuttanut DROPPin perustajaa, Amandaa, jo pitkään. Varsinkin kesällä sinilevälauttojen ajelehtiessa rantoihin olemme pohtineet miten Itämeren suojelusta voisi tehdä vieläkin helpompaa, niin että yhä useampi suomalainen voisi ollan osallisena Itämeren hyvän tilan palauttamiseen. DROPP pyrkii yksinkertaisella konseptillaan mahdollistamaan jokaisen suomalaisen osallistumisen Itämerityöhön, vaikka joka päivä. Yksittäinen panos on pieni, mutta yhdessä valintamme vaikuttavat kauaskantoisesti. DROPP tukee voitollaan Baltic  Sea Action Groupin pitkäjänteistä ja tuloksellista Itämerityötä ja tavoitteenamme on saada Itämeri elinkelpoiseksi, pisara pisaralta.


DROPP tukee BSAG:n Itämerityötä

BSAG:n keskeisiin tavoitteisiin kuuluu rehevöitymisen vähentäminen, vaarallisten aineiden riskien minimoiminen sekä turvallisen ja puhtaan meriliikenteen takaaminen. BSAG toimii moniulotteisesti ja pyrkii toiminnassaan lisäämään valtiollisten toimijoiden, liike-elämän sekä kansalaisjärjestöjen yhteistyötä. Tavoitteena on hyödyntää eri toimijoiden erityisosaamista siten, että kaikki tekevät sitä mitä parhaiten osaavat. BSAG:n perustajan, Ilkka Herlinin sanojen mukaan “ensin pitää analysoida ongelma, sitten hakea mukaan ne, joilla on ratkaisuja, olivatpa ne yrityksiä, julkishallinnon toimijoita tai päätöksentekijöitä. Itämeren ongelmat ovat niin moninaiset, että kaikille riittää töitä.”


Rehevöitymisen, Itämeren polttavimman ongelman, syyt liittyvät ravinteiden kiertoon. Yksinkertaistettuna ongelma on siinä, että ruuantuotannossa välttämättömät ravinteet fosfori ja typpi ovat joutuneet eri tavoin pois kierrosta ja päätyneet Itämereen ruokkiamaan leväkukintoja.

Tällä hetkellä BSAG keskittyykin ruuantuotannon ja –kulutuksen aiheuttaman ravinnekuormituksen vähentämiseen hakemalla tekoja ruokaketjun eri toimijoilta. BSAG toimii monella eri tasolla saattaakseen tutkimustiedon käyttöön ja tarvittavat tahot yhteen.

Tutustu lisää BSAG:n toimintaan: www.bsag.fi